ANNA CIEPIELA

Psycholog, terapeuta SI, trener TUS

Jestem absolwentką pięcioletnich dziennych studiów magisterskich z psychologii o specjalności klinicznej. Ukończyłam także dwustopniowe certyfikowane szkolenie z zakresu diagnozy i terapii Integracji Sensorycznej oraz dwustopniowe szkolenie TUS (Trening Umiejętności Społecznych) oraz szereg innych. Od 10 lat współpracuję z dziećmi i ich rodzicami wykorzystując różne formy pomocy i terapii: konsultacje dla rodziców doświadczających trudności wychowawczych i niepokoju o prawidłowy rozwój dziecka, konsultacje z oceną ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zajmowałam się diagnozą i terapią psychologiczną dzieci, oceną rozwoju intelektualnego, wczesnym wspomaganiem rozwoju małego dziecka (0-3). Prowadziłam również terapię grupową dzieci i młodzieży (TUS, warsztaty dotyczące rozwoju psychoseksualnego), terapię dysleksji, zajęcia wspomagające procesy poznawcze i twórcze, terapię Integracji Sensorycznej oraz wiele innych, typowych dla zawodu działań diagnostycznych, psychoedukacyjnych, czy prewencyjnych.

W trakcie rocznego projektu wsparcia psychologicznego skierowanego do rodziców dzieci z niepełnosprawnościami udzielałam pomocy w zakresie radzenia sobie ze stresem, budowania własnych zasobów, odkrywania własnych potrzeb i ich realizacji, a także regulacji emocji i podnoszenia codziennego komfortu emocjonalnego oraz jakości życia.

Osobom, z którymi współpracuję towarzyszę z szacunkiem i akceptacją wobec ich wyborów oraz stawianych sobie celów. Pomagam w procesie zmiany (naturalnie jeśli istnieje chęć zmiany). Nie oceniam i nie krytykuję, nie daję również “złotych rad” wobec problemów trwających miesiącami, czy latami. Dogłębnie analizuję trudności dziecka i rodzica, koncentrując się na ich przyczynie a nie tylko na zachowaniu, które widać na pierwszy rzut oka. Skupiam się na poszukiwaniu dostępnych rozwiązań, które są akceptowane przez wszystkie strony procesu. Z dziećmi pracuję w szacunku wobec ich integralności oraz podmiotowości. Działam kreatywnie – tak, żeby stworzyć warunki do budowania motywacji wewnętrznej i samorozwoju.

Oprócz rozwoju dziecka i wsparcia rodzica moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół wpływu sposobu myślenia na emocje oraz zachowanie (nurt poznawczo-behawioralny a zwłaszcza jego trzecia fala, ACT – terapia akceptacji i zaangażowania), Uważności (Mindfulness), procesów samoregulacji – metoda Self-Reg, redukcji stresu opartej na uważności – MBSR. Interesuję się również neuropsychologią oraz zagadnieniami psycho- i neurolingwistyki (studiowałam także filologię angielską, dlatego obszar rozwoju językowego jest mi bliski).

Prywatnie jestem żoną wspaniałego męża oraz mamą czterolatki, która codziennie sprawdza moje rodzicielskie kompetencje, mobilizując do nieustannego samorozwoju.

Szczególną radość sprawia mi praca z dziećmi, w których dostrzegam źródło kreatywności oraz niepohamowanej chęci ciągłej nauki i eksploracji świata.

SZKOLENIA, CERTYFIKATY, KURSY (wybrane, kolejność losowa):

 1. Terapia Integracji Sensorycznej – 2-stopniowe szkolenie certyfikowane uprawniające do wykonywania diagnozy i terapii SI.
 2. Trener Umiejętności Społecznych (TUS) – 2-stopniowe szkolenie certyfikowane.
 3. TSR. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach.
 4. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju. Diagnoza i terapia dziecka w wieku 0 – 36 miesięcy.
 5. Objawy psychosomatyczne u dzieci i młodzieży.
 6. Terapia poznawczo-behawioralna (CBT).
 7. Terapia MBT (oparta na mentalizacji) w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.
 8. Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym – wprowadzenie.
 9. Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
 10. Zaburzenia osobowości u młodzieży.
 11. Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym.
 12. Terapia schematów.
 13. Terapia Akceptacji i Zaangażowania – niezbędnik terapeuty ACT, konceptualizacja przypadku, planowanie interwencji, przebieg terapii.
 14. Neofobia żywieniowa. Jak wspierać dziecko oraz rodziców w okresie neofobii rozwojowej.
 15. Interwencja kryzysowa. Jak pracować z pacjentem, którego dotknęła nagła tragedia?
 16. Mindfulness – techniki uważności dla dzieci i młodzieży.
 17. Autyzm i zespół Aspergera. Diagnoza i terapia.
 18. Rozwijanie teorii umysłu.
 19. Ocena funkcjonalna dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.
 20. Potencjał młodego człowieka. Czym są zasoby i jak je wzmacniać?
 21. Myślenie obrazami. Jak ułatwić dziecku z ASD rozumienie rzeczywistości.?
 22. Rozwój komunikacji u dziecka z ASD.
 23. Stres w rozwoju dziecka. Zagrożenia i korzyści.
 24. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 25. Strategie uczenia się i pamięć. Mnemotechniki.
 26. Rozwój psychoseksualny dziecka.
 27. Podstawy pedagogiki M. Montessori
 28. Samoregulacja dziecka w wieku żłobkowym i przedszkolnym.
 29. Zaparcia nawykowe i moczenie.
 30. Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD) dzieci i młodzieży.
 31. Lęk separacyjny i adaptacja.
 32. Samouszkodzenia i zachowania samobójcze wśród dzieci i młodzieży.
 33. Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży.
 34. Stymulacja funkcji poznawczych. Symultaniczno-sekwencyjna metoda nauki czytania.
 35. Neurodydaktyka.
 36. Terapia ręki.
 37. Logopedia a terapia Integracji Sensorycznej.
 38. Nadpobudliwość psychoruchowa a Integracja Sensoryczna.
 39. Diagnoza i Terapia Funkcji Wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu.

Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe oraz dbam o ciągły rozwój kompetencji. W najbliższym czasie planuję poszerzenie wiedzy o kurs MBSR (redukcja stresu oparta na uważności) oraz uzyskanie uprawnień Trenera Funkcji Poznawczych (szkolenie 2-stopniowe). W długofalowych planach mam uzyskanie tytułu psychoterapeuty.

Szczegółowe informacje o tym kiedy warto skonsultować się ze specjalistą znajdują się w zakładce Dziecko oraz Rodzic.

Zapraszam na moją stronę na FB, gdzie umieszczam informacje z zakresu psychoedukacji i wspomagania rozwoju dziecka oraz polecane książki dla dzieci i dorosłych.